Psykoterapimottagning

Margaretha Leijon

I mottagningen bedrivs av mig psykoanalys, psykoterapi, krisstöd och handledning i psykoterapi. Jag är psykoanalytiker, medlem av The International Psychoanalytical Association (IPA), legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad i psykoterapihandledning.

Mottagningen har avtal med Region Skåne för psykodynamisk psykoterapi. Genom avtalet kan du med remiss från din vårdcentral få psykoterapi inom högkostnadsskyddet.

Mobil: 072 353 66 80

E-post: margarethaleijon@hotmail.com

Mottagning och postadress: Kraftstorg 10 A, 223 50 LUND

Omslag